emitrace® förarassistans

Vision-baserad olycksprevention för industrifordon och mobila arbetsmaskiner

Olyckor med tunga fordon och mobila maskiner ligger i toppskiktet gällande olycksfallsstatistik. Fotgängare på arbetsplatsen utsätts för risken att bli påkörda. Genom det senaste inom embedded visionsteknologi och AI upptäcker emitrace® fotgängare med varselkläder genom att känna igen reflexerna. Låt emitrace® bidra till att uppmärksamma maskinförare om potentiella risker för påkörning genom ljud- eller ljussignaler, och minska kollisionsolyckor mellan fordon och fotgängare.

R&D Insights

Retenuas visionsteknologi optimeras för gruvindustrin inom H2020 projektet illuMINEation

Retenua har beviljats utvecklingsmedel från EU-projektet illuMINEation inom Horizon 2020, ramprogrammet för forskning och innovation. Det multinationella 3-årsprojektet som startar i september 2020 består av 19 industriföretag, forskningsinstitut och universitet och fokuserar på hur digitalisering kan öka säkerheten och förbättra miljön utan att ge avkall på ekonomisk vinning inom gruvindstrin. Från Sverige deltar flera starka aktörer på marknaden däribland Epiroc Rockdrills AB och Boliden Mineral AB.

ecceleron

Modulära mjukvarulösningar för snabbare utveckling av autonoma system

Att utveckla och driftsätta mobila autonoma system kräver ett komplext samspel av systemmoduler som aktiv perception av omgivningen samt planering och utförande av beordrade uppgifter eller rörelser. ecceleron erbjuder en kraftfull modulär lösning för att effektivt integrera mer autonomi i din applikation och därmed accelerera utvecklingsprocessen av din mobila robotlösning.