Smarta lösningar för avancerade applikationer med machine vision och mobil robotik

emitrace® förarassistans

Olycksprevention med embedded vision för industrifordon och mobila maskiner

emitrace® är ett intelligent visionssystem som hjälper förare av industrifordon att förhindra påkörningsolyckor. Genom att övervaka en definierad riskzon i närheten av fordonet, varnar systemet föraren genom ljus- eller ljudsignaler när gående personer detekteras.

ecceleron™ mjukvarumoduler

Smart Software Modules for Mobile Robotics, Machine Vision and Artificial Intelligence

ecceleron mjukvarumoduler löser en rad komplexa uppgifter och utmaningar i applikationer med visionteknik och mobil robotik. Med sin byggstensstruktur erbjuder ecceleron ett modulärt sätt att effektivt designa komplexa självgående system och tillämpningar.