emitrace® förarassistans

Olycksförebyggande för industrifordon med hjälp av smart AI-driven visionteknologi

Öka säkerheten runt industrifordon på industriarbetsplatser genom att utrusta dina fordon med emitrace® förarassistans. Lösningen emitrace® bygger på AI-driven visionsteknik och känner av reflexerna på vanliga varselkläder. Den industrianpassade lösningen upptäcker medarbetare i närheten av tunga fordon och mobila arbetsmaskiner och uppmärksammar föraren genom ljus- eller ljudsignaler om möjliga påkörningsrisker. Den bakomliggande AI-drivna IR-visionstekniken gör att emitrace® fungerar robust i olika ljusförhållanden och att lösningen kan tillämpas både inomhus och utomhus,i såväl dagsljus som mörker.

Olycksprevention med emitrace® förarassistans i korthet

1. Säkerställ att medarbetare och besökare använder varselkläder. Reflexerna på skyddskläder ger förutsättningen för emitrace® att detektera personer, både i dagsljus och mörker.

2. Utrusta fordon med en eller flera emitrace® sensorenheter. De aktiva enheterna strömförsörjs av maskinens elsystem och detekteringsprocessen hanteras direkt i sensorn, vilket gör vidare kringutrustning överflödig.

3. Förse förarhytten med en av flera möjliga varningsmoduler som uppmärksammar föraren med ljus- eller/och ljudsignaler. Så snart personer i övervakningszonen detekteras, aktiveras varningsmodulen.

Fördelar med emitrace® förarassistans

Ökad säkerhet

emitrace® hjälper maskinförare att bli mer uppmärksamma på medarbetare eller besökare i omgivningen av fordonet och motverkar potentiellt riskfyllda situationer som kan leda till olyckor.

Kompakt design

Tack vare embedded visionteknik består emitrace® av självständiga sensorenheter som inte kräver vidare datorer eller annan kringutrustning. Systemet installeras därför lätt på olika typer av maskiner.

Enkel användning

Detekteringsprincipen bakom emitrace® kräver enbart att varselkläder med reflexer används. Inga batteridrivna sändare eller annan teknisk utrustning behöver användas av medarbetarna.

Pålitlig funktionalitet

emitrace® förarassistans är anpassad för drift i industriella miljöer och växlande ljusförhållanden, och passar därför utmärkt för tillämpning inom- och utomhus, i både dagsljus och mörker.

Flexibel integration för att skapa en optimal assistansupplevelse

emitrace® är designad för att passa olika industrifordon och mobila maskiner inom logistik, bygg- och gruvindustrin. Sensorenheterna erbjuder ett flexibelt gränssnitt som möjliggör en enkel och flexibel systemintegration på fordonet:

1. Signalutgången möjliggör både standard- men också individuella lösningar för visuella eller audiella varningssignaler i förarhytten.

2. Nätverksgränssnittet tillåter att enkelt koppla upp en servicedator och sätta upp eller konfigurera emitrace® enbart med hjälp av en webläsare.

3. Systemet strömförsörjes direkt från fordonets batterisystem medan vidare ingångssignaler tillåter att aktivera eller avaktivera varningssignaler beroende på olika körsituationer.

 

Kontakta oss idag!

Retenua AB
Berglundavägen 12C
702 36 Örebro
Sweden

info@retenua.se
+46 (0)19 70 800 40

Ta nästa steg mot en säker arbetsmiljö och kontakta oss på sales@retenua.se eller via vårt kontaktformulär.