Paradigmskifte inom gruvindustrin

Nytt EU-projekt lägger grunden för utvecklingen av digitala helhetslösningar för Europeisk gruvindustri

Horizon 2020-projektet illuMINEation, med en budget på 8,9 miljoner euro, startar i september 2020. Målet med projektet är att nå den digitaliserade gruvans fulla potential genom att inkorporera digitalt tänkande i kärnan av gruvindustrin, kompetensutveckling av gruvpersonal och genom att utveckla samarbetet längs hela den digitala värdekedjan.

Europa behöver minska sitt importbehov av olika råmaterial. För att kunna göra det behöver Europas gruvindustri gå från traditionell gruvbrytning till nya banbrytande uppfinningar och omfattande användning av digitala lösningar. Det EU-finansierade projektet illuMINEation's ambition är att lyfta viktiga aspekter kring digitalisering av gruvdrift underjord med huvudsaklig inriktning mot effektivisering av gruvdrift så väl som hälsa och säkerhet för medarbetare.

Mot ökad säkerhet inom gruvindustrin med Retenuas visionteknik

Inom ramen för illuMINEation kommer Retenuas AI-baserade visionteknik för maskiner att vidareutvecklas och testas för att passa kraven för gruvbrytning och förhållandena under jord. Tekniken i Retenuas lösning emitrace® innefattar både hårdvara och en mjukvara med intelligenta algoritmer som upptäcker och spårar reflexförsedda arbetare och utrustning.

Det är framföralllt förmågan att pålitligt upptäcka medarbetare och utvalda objekt i närheten av fordonen, inte bara i klart dagsljus utan även i dåligt upplysta utrymmen, som gör att Retenuas lösning passar för gruvbrytning både ovan och under jord. Vidareutvecklingen kommer i första hand att utföras och utvärderas i samarbete med projektpartnern Epiroc och kommer att utgöra ett viktigt steg mot en höjd säkerhetsstandard inom gruvindustrin.

Projektpartners

Projektgruppen som består av 19 erfarna partners inom flera olika områden från sex olika europeiska länder (Österrike, Sverige, Polen, Tyskland, Spanien och Finland), utgör ett välbalanserat kluster av världsledande aktörer från industri och akademi med bred kompetens inom teknik och datavetenskap:

 

 • Montanuniversitaet Leoben (AT)
 • Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH (AT)
 • Epiroc Rock Drills AB (SE)
 • ams AG (AT)
 • KGHM Cuprum sp. z o.o. (PL)
 • DMT GmbH & CO. KG (DE)
 • GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. (PL)
 • Lulea Tekniska University (SE)
 • Universidad Politécnica de Madrid (ES)
 • KGHM Polska Miedz SA (PL)
 • Minera de Orgiva SL (ES)
 • RHI Magnesita GmbH (AT)
 • DSI Underground Austria GmbH (AT)
 • Retenua AB (SE)
 • IMA Engineering Ltd Oy (FI)
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation (ES)
 • Worldsensing SL (ES)
 • Instytut Chemii Bioorganiczney Polskiej Akademii Nauk (PL)
 • Boliden Mineral AB (SE)