Från konceptstudie till utveckling av din vision-, robotik- eller AI-tillämpning

Our Key Expertise at a Glance
  • Visionteknik för robotar och maskiner
  • Robotik & självgående system
  • Maskininlärning och artificiell intelligens
  • Objektdetektering och -spårning
  • Robotnavigering and -lokalisering

Retenua erbjuder expertis inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling för en rad applikationer rörande inbyggda sensorsystem, mobil robotik, visionteknik och artificiell intelligens. Med vår djup forskningsbakgrund har vi tillgång till det senaste inom fältet som kan hjälpa ditt företag att snabba på teknikprocesser och produktdesign.

 

Förstudie

Har du en produktidé och behöver göra en förstudie eller genomförbarhetsstudie? Vi genomför gärna nödvändiga förundersökningar och hjälper till att bedöma vilka sensorer och algoritmer som bäst passar er vision-, robotik, eller AI-tillämpning.

Konceptutvärdering

Retenua kan hjälpa till med planering och förverkligande av en systemdemonstrator för att bedöma den tekniska potentialen för den tänkta produkt eller applikation.

 

Produktutveckling

Retenua hjälper till i olika faser av en produktutvecklingsprocess och erbjuder nyckelkompetens inom sensor-/visionteknik, robotik och AI för effektivare designcykler och en snabbare lansering av din produkt.

Mjukvaruimplementering

Reteuna erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling för autonoma system med fokus på nya teknologier från områden robotik, maskininlärning och artificiell intelligens.

Hör av dig till oss idag och låt oss hjälpa dig vidare!

Henrik Andreasson, Ph.D.
Head of Research and Development
henrik.andreasson@retenua.se
Mobile +46 (0)70 790 07 87